Home » Aktualności » Zmiana adresu sekretariatu studiów podyplomowych INP UW

Zmiana adresu sekretariatu studiów podyplomowych INP UW

Uprzejmie informujemy, że sekretariat został przeniesiony do nowego budynku Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Nasz nowy adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, wejście B, pokój -25 (poziom -1).

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM