Home » Aktualności » Warsztaty w ramach projektu „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”.

Warsztaty w ramach projektu „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”.

W dniach 23 – 24 marca 2018 r. w MSCDN Wydział w Warszawie odbyły się dwudniowe warsztaty dedykowane praktyce kampanii wyborczej i wyborów. Tym razem temat przewodni II edycji projektu „Wybory Polaków” analizowany był pod względem praktyki działań w czasie kampanii wyborczej i pełnienia funkcji samorządowych. Perspektywę samorządu powiatowego przedstawił Wicestarosta Powiatu Legionowskiego dr Jerzy Zaborowski, samorządu gminnego Jacek Kosmala – Burmistrz Miasta Nidzica, a specyfikę pracy samorządowej w Warszawie Krzysztof Strzałkowski – Burmistrz Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy.

Kolejna część warsztatów poświęcona była prowadzeniu kampanii wyborczych do samorządu terytorialnego w świetle zmian ordynacji wyborczej. Poprowadził ją dr Bartłomiej Biskup z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW. Uczestnicy zagłębili się w kolejne elementy budowania strategii wyborczej. Praktyczny wymiar warsztatów niewątpliwie przełoży się na kształcenie uczniów i doskonalenia ich kompetencji obywatelskich.

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM