Home » Aktualności » W ramach projektu Akademia Wiedzy o Społeczeństwie w budynku Instytutu Nauk politycznych przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 odbyło się pierwsze seminarium  pt. „Konstytucjonalizm współczesny”.

W ramach projektu Akademia Wiedzy o Społeczeństwie w budynku Instytutu Nauk politycznych przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 odbyło się pierwsze seminarium  pt. „Konstytucjonalizm współczesny”.

W ramach projektu Akademia Wiedzy o Społeczeństwie w budynku Instytutu Nauk politycznych przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 odbyło się pierwsze seminarium  pt. „Konstytucjonalizm współczesny”.

Projekt zainaugurowały dr hab. Ewa Marciniak dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW,  przedstawicielka MSCDN Ewa Lubczyńska oraz dr hab. Tomasz Kownacki kierownik studiów podyplomowych INP. W wystąpieniach podkreślono istotę projektu dla doskonalenia kompetencji obywatelskich i społecznych oraz fakt, że współpraca pomiędzy Instytutem Nauk Politycznych UW a MSCDN daje możliwość trwałości efektów zaplanowanych działań.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość spotkania się i wysłuchania wykładów uznanych polskich konstytucjonalistów: dr hab. Jarosława Szymanka prof. UW, dr hab. Tomasza Słomki, dr hab. Jacka Zaleśnego. Całość seminarium moderował dr hab. Tomasz Kownacki zaś debatę na zakończenie seminarium prowadziła dr Renata Mieńkowska – Norkiene.

Jako, że jednym z celów projektu jest doskonalenie kompetencji obywatelskich nauczycieli całe pierwsze spotkanie poświęcono konstytucjonalizmowi współczesnemu. Osią rozważań poszczególnych prelegentów była  Konstytucja, jako najważniejszy dokument w państwie demokratycznym określający podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli. Tematyka poszczególnych wykładów dotyczyła zatem roli i znaczenia konstytucji w państwach demokratycznych w XXI wieku, pozycji Trybunału Konstytucyjnego w systemie politycznym RP i jego roli dla funkcjonowania państwa prawa oraz stanowisk i postaw wobec sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.  Pozwoliła uczestnikom seminarium uporządkować dotychczasową wiedzę, oraz odpowiedzieć na pytania, Czym jest konstytucja? Jakie przypisujemy jej zadania?, a także w obiektywny sposób przyjrzeć się kwestiom dotyczącym zmian dokonujących się w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Na zakończenie seminarium odbyła się debata uczestników wobec problemu Trybunału Konstytucyjnego i jego roli w systemie politycznym RP.

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM