Home » Aktualności » Seminarium naukowe „Marketing polityczny we współczesnym państwie demokratycznym”.

Seminarium naukowe „Marketing polityczny we współczesnym państwie demokratycznym”.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. odbyło się trzecie seminarium naukowe w ramach projektu „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”. Uczestnicy projektu spotkali się w Instytucie Nauk Politycznych UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3. Tematem seminarium był „Marketing polityczny we współczesnym państwie demokratycznym”.

Spotkanie otworzyli przedstawiciele partnerstwa realizującego projekt dr hab. Tomasz Słomka (INP UW) oraz Dorota Jasińska (MSCDN). Całość seminarium moderował dr hab. Tomasz Kownacki.

W tajniki marketingu politycznego uczestników wprowadziła prof. dr hab. Grażyna Ulicka. Dzięki tej części spotkania nauczyciele dowiedzieli się m.in. jaka jest geneza i istota marketingu politycznego, jakie są jego cele, jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy marketingiem ekonomicznym a politycznym. Wykład ilustrowany ciekawymi historiami dotyczącymi początków marketingu politycznego, roli kobiet w tego typu komunikacji w polityce oraz kampanii prezydenckiej we Francji wprowadził nauczycieli w kolejne wystąpienie.

Doc. dr Ewa Pietrzyk – Zieniewicz niezwykle interesująco i dynamicznie przedstawiła rolę retoryki i erystyki w służbie polityki. Głównym punktem tego wystąpienia była analiza zachowań werbalnych w debacie publicznej.  Elementem praktycznym wykładu było wspólne analizowanie pojawiającej się w życiu politycznym nowomowy, przygotowanie do krytycznego analizowania wypowiedzi polityków.

Na zakończenie części wykładowej dr Bartłomiej Biskup zaprezentował zestaw zachowań niewerbalnych obecnych w debacie publicznej. Wykład ilustrowany fragmentami filmów dotyczących wystąpień polityków, zdjęciami dotyczącymi pełnienia różnorodnych ról w życiu publicznym pozwolił na ocenę na ile zachowania niewerbalne takie jak mowa ciała, wygląd zewnętrzny mogą być (nie) skuteczne w komunikacji politycznej.

Tradycyjnie seminarium zamykała część, w której głos mogą zabrać jego uczestnicy. Tym razem pytania kierowane do wykładowców dotyczyły skuteczności marketingu politycznego oraz tego czy ma on wpływ na frekwencję wyborczą. Dyskutowano też nad zaletami i wadami wprowadzenia obowiązku udziału w wyborach.

Przed realizatorami projektu jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy. W dniach 30 czerwca – 1 lipca odbędzie się Szkoła Letnia Wiedzy o Społeczeństwie. Szczegóły już wkrótce powinny pojawić na stronach Instytutu Nauk Politycznych UW, na stronie MSCDN Wydział w Warszawie oraz na profilu FB Centrum.

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM