Home » Aktualności » Rekrutacja na semestr letni na kierunek Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego – specjalizacja Zabezpieczenie Medyczne Sytuacji Kryzysowych.

Rekrutacja na semestr letni na kierunek Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego – specjalizacja Zabezpieczenie Medyczne Sytuacji Kryzysowych.

Szanowni Państwo!
pragniemy poinformować, że od 11 grudnia 2017 r. do 7 lutego 2018 r. trwa rekrutacja na semestr letni 2017/2018 na kierunek Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, spec. Zabezpieczenie Medyczne Sytuacji Kryzysowych.
Przypominamy, że rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego: irk.podyplomowe.uw.edu.pl.
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów podyplomowych INP w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać je drogą pocztową na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Gmach Audytoryjny), pok. 25 (klatka B, pozom -1), 00-927 Warszawa.

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM