Home » Aktualności » Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019.

Szanowni Państwo!
pragniemy poinformować, że od 1 czerwca 2018 r. rozpocznie się rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 na następujące kierunki:

  • Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Podyplomowe Studium Nauk Politycznych, specjalności: Administracja Publiczna – Administracja Rządowa i Samorządowa, Organizacja i Zarządzanie Oświatą
  • Podyplomowe Studium Nauk Politycznych, specjalność: Wiedza o Społeczeństwie.

Przypominamy, że rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego: irk.podyplomowe.uw.edu.pl.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów podyplomowych INP w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać je drogą pocztową na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój -25, 00-927 Warszawa.

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM