Home » Aktualności » Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 .

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 .

Szanowni Państwo!

pragniemy poinformować, że od 1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 na następujące kierunki:

  • Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Obrotu Gospodarczego
  • Podyplomowe Studia Edukacja dla Bezpieczeństwa
  • Podyplomowe Studia Etyka i Polityka
  • Podyplomowe Studia Marketing w Sferze Publicznej
  • Podyplomowe Studia Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Administracji Publicznej
  • Podyplomowe Studium Nauk Politycznych, specjalności: Administracja Publiczna – Administracja Rządowa i Samorządowa, Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Studia Europejskie, Kontrola Instytucji Publicznych
  • Podyplomowe Studium Nauk Politycznych, specjalność: Wiedza o Społeczeństwie.

Przypominamy, że rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego: irk.podyplomowe.uw.edu.pl.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów podyplomowych INP w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać je drogą pocztową na adres: ul. Nowy Świat 69, pok. 212, 00-927 Warszawa.

 

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM