Home »

 

Rekrutacja 2017/2018

 

diploma

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do 30 września. Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

przypominamy, że rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego: irk.podyplomowe.uw.edu.pl.

Jednocześnie w dalszym ciągu przyjmujemy dokumenty w formie papierowej, na które składają się:

  1. Podanie o przyjęcie na studia,
  2. Dyplom ukończenia uczelni wyższej (licencjat, inżynier lub magister),
  3. Kserokopia dowodu osobistego,
  4. 2 zdjęcia w formacie 35 mm na 45 mm,
  5. Oświadczenie o odpłatności za studia podyplomowe:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów podyplomowych INP, w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać je drogą pocztową na adres: ul. Nowy Świat 69, pok. 212, 00-927 Warszawa.