Home » Aktualności » Projekt AKADEMIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE.

Projekt AKADEMIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE.

17 stycznia 2017 roku Instytut Nauk Politycznych UW we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczął realizację projektu AKADEMIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji obywatelskich nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie oraz pośrednio uczniów ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności debatowania oraz wykorzystania tej umiejętności w szkołach.

Projekt zakłada realizację seminariów: 1. Konstytucjonalizm współczesny oraz 2. Marketing polityczny we współczesnym państwie demokratycznym, warsztatów: Co Ty powiesz? O tym, jak uczyć (się) debatowania i jak korzystać z tej nauki w szkole oraz Szkoły Letniej Wiedzy o Społeczeństwie, której program obejmuje tematy: 1. Debaty polityczne jako metody komunikacji w państwie demokratycznym oraz 2. Dziś absolwent jutro student. Rezultaty kształcenia na poziomie szkół średnich a oczekiwania uczelni wyższych wobec kandydatów na studia politologiczne w Polsce. Debata nad spójnością i ciągłością ścieżki kształcenia politologów.

Projekt realizowany jest w Warszawie, na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 3 oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9.

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM