Home » Aktualności » Pierwsze seminarium naukowe w ramach projektu „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”.

Pierwsze seminarium naukowe w ramach projektu „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”.

6 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych w projekcie „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie” seminariów. Temat przewodni II edycji projektu to „Wybory Polaków”.

Proponowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego formy doskonalenia nauczycieli dotyczą w tej edycji różnych wymiarów związanych z wyborami dokonywanymi przez Polaków.

Seminarium otworzyły dr hab. Ewa Marciniak, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW, i Katarzyna Koszewska, kierownik MSCDN Wydział w Warszawie. Podczas pierwszego seminarium wykładowcy Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW: dr Anna Materska-Sosnowska, dr Małgorzata Kaczorowska i dr hab. Tomasz Kownacki wprowadzili uczestników w tajniki prawa wyborczego, kampanii wyborczej oraz zachowań elektoratu w Polsce. Całość spotkania moderował dr hab. Tomasz Słomka.

Seminarium rozpoczęła dr Anna Materska – Sosnowska. Wykład pod tytułem „Systemy wyborcze – każdy głos się liczy” pozwolił uczestnikom na znalezienie odpowiedzi na pytania:, co to znaczy system wyborczy?, Jakie wybory spełniają standardy demokratyczne? Jakie są rodziny systemów wyborczych? Duże zainteresowanie wzbudziły dwie omawiane metody (metoda D’Hondta i metoda Sainte-Laguë) stosowane do podziału mandatów podczas wyborów. Tę część spotkania można podsumować stwierdzeniem,.

Wykład dr Małgorzaty Kaczorowskiej zdominowały informacje o alternatywnych sposobach głosowania. Głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, głosowanie przy wykorzystaniu mobilnej urny wyborczej oraz głosowanie elektroniczne tzw. e-voting zostały zaprezentowane z perspektywy aktualnych w Polsce przepisów prawa wyborczego, wad i zalet oraz badań dotyczących stosunku Polaków do alternatywnych sposobów głosowania. Hasłem przewodnim wykładu może być stwierdzenie.

Na zakończenie seminarium dr hab. Tomasz Kownacki przypominając kompetencje Parlamentu Europejskiego (m.in. legislacyjna, budżetowa, kontrolna), omawiając zasady funkcjonowania frakcji parlamentarnych w PE przedstawił rolę i znaczenie wyborów europejskich dla Polski. Znaczenie to uczestnicy seminarium mogli zidentyfikować analizując wspólnie z wykładowcą, rolę Parlamentu Europejskiego, czym się zajmuje, ilu eurodeputowanych reprezentuje Polskę oraz pozostałe kraje Unii.

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM