Home »

 

Kontakt

 

Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Kownacki

t.kownacki@uw.edu.pl

Dyżur:

poniedziałki, godz.: 13.15-14.30
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny,
wejście B, pokój -25 (poziom -1)

 


 

Sekretariat studiów: mgr Valentina Prudskaya

podyplomowe.inp@uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny,
wejście B, pokój -25 (poziom -1)
.
00-927 Warszawa
tel.: 22 55 22 925

Godziny pracy:

– poniedziałek 14.00-18.00

– czwartek 10.00-14.00

– sobota 9.00-13.00 (w dniach zajęć)