Home » Kierunki studiów » Marketing w sferze publicznej

Marketing w sferze publicznej

Dynamicznie rozwijająca się sfera publiczna w Polsce powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie marketingu i budowania wizerunku. Studia „Marketing w sferze publicznej” są kierowane zarówno do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć wykształcenie zwiększające atrakcyjność na rynku pracy, jak również do już aktywnych praktyków, chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Podstawowym zadaniem studiów jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy w zakresie marketingu, public relations i reklamy. W toku kształcenia nacisk położony będzie również na zdobycie umiejętności budowania relacji opartych na zaufaniu między podmiotami życia publicznego oraz kapitału społecznego.

Absolwent studiów dysponuję wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na dokonywanie pogłębionej analizy i syntezy procesów zachodzących w życiu publicznym, a także umiejętności ich kreowania w wybranym zakresie, zgodnym z realizowaną specjalizacją. Dodatkowo absolwent zdobędzie wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery publicznej w Polsce oraz postaw i zachowań podmiotów w niej działających.

Ukończenie studiów umożliwia absolwentowi podniesienie poziomu kwalifikacji w zakresie działań marketingowych w sferze publicznej. W zależności od wybranej specjalizacji absolwent uzyska lub pogłębi unikatową wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z marketingowym rozumieniem wybranego obszaru sfery publicznej.

Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium, powinny zapewnić słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy.

W ramach studiów realizowane są następujące specjalizacje: – Marketing i doradztwo polityczne – Marketing organizacji pozarządowych – Marketing narodowy – Marketing regionalny – Marketing sportowy – Marketing i reklama społeczna

Istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich.

BLOK OGÓLNY

Lp. Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1. Podstawy marketingu

Prof. dr hab. Jan Garlicki

Wykład

8

Zal. na ocenę

2

2. Podstawy public relations

Dr Robert Staniszewski

Wykład

10

Zal. na ocenę

3

3. Funkcjonowanie strefy publicznej

Dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Wykład

12

Zal. na ocenę

4

4. Badania marketingowe i opinii publicznej

Prof. dr hab. Jan Garlicki

Wykład

12

Zal. na ocenę

4

5. Problemy współczesnego państwa

Prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski

Wykład

10

Zal. na ocenę

3

6. Negocjacje i sztuka argumentacji

Dr Olgierd Annusewicz

Warsztaty

12

Zal. na ocenę

5

7. Media we współczesnej Polsce

Prof. UW dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz

Wykład

8

Zal. na ocenę

2

8. Komunikacja interpersonalna

Dr hab. Ewa Marciniak

Warsztaty

12

Zal. na ocenę

4

9. Marketing w internecie

Dr Daniel Mider

Konwersatorium

8

Zal. na ocenę

2

10 Media relations

Dr Mariusz Sokołowski

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

4

SPECJALIZACJA MARKETING I DORADZTWO POLITYCZNE

Lp. Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1. Polska scena polityczna po 1989 roku

Dr Anna Materska-Sosnowska

Wykład

10

Zal. na ocenę

4

2. Psychologia działań politycznych

Dr hab. Ewa Marciniak

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

4

3. Podstawy prawa wyborczego w Polsce

Dr hab. Tomasz Słomka

Wykład

10

Zal. na ocenę

4

4. Zarządzanie widocznością medialną

Mgr Jakub Fiałek

Warsztaty

8

Zal. na ocenę

3

5. Media relations

Dr Mariusz Sokołowski

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

4

6. Strategie kampanii wyborczych

Dr Bartłomiej Biskup

Warsztaty

12

Zal. na ocenę

4

7. Analiza wydarzeń politycznych

Dr Anna Materska – Sosnowska

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

4

SPECJALIZACJA MARKETING NARODOWY

Lp. Nazwa przedmiotu

Prowadzący 

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1. Marketing narodowy na świecie

Dr Justyna Nakonieczna

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

4

2. Promocja Polski w świecie

Mgr Leszek Kaczoń

Konwersatorium

16

Zal. na ocenę

5

3. Wizerunek Polski i Polaków w świecie

Dr Victor Maritnez-Reyes

Wykład

12

Zal. na ocenę

4

4. Polskie dziedzictwo kulturowe

Dr  Daniel Przastek

Konwersatorium

16

Zal. na ocenę

5

5. Współczesna polska emigracja

Dr Maciej Duszczyk

Wykład

12

Zal. na ocenę

4

6. Kreowanie marki narodowej – plan kampanii

Dr Wojciech Jabłoński

Warsztat

16

Zal. na ocenę

5

SPECJALIZACJA MARKETING REGIONALNY

Lp. Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1. Struktura samorządy terytorialnego w Polsce

Dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Wykład

12

Zal. na ocenę

4

2. Regiony w Polsce

Dr Daniel Przastek

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

4

3. Strategie promocji regionu

Prof. UW dr hab. Wojciech Łukowski

Warsztaty

16

Zal. na ocenę

5

4. Media w przestrzeni lokalnej

Dr Sebastian Kozłowski

Wykład

12

Zal. na ocenę

4

5. Pozyskiwanie funduszy pomocowych

Dr Krzysztof Tomaszewski

Warsztat

16

Zal. na ocenę

5

6. Turystyka regionalna

Mgr Teresa Buczak

Konwersatorium

16

Zal. na ocenę

5

SPECJALIZACJA MARKETING ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Lp. Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1. Prawne aspekty funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce

Prof. dr hab. Ewa Leś

Wykład

12

Zal. na ocenę

4

2. Organizacje pozarządowe

Dr Anna Szustek

Konwersatorium

16

Zal. na ocenę

5

3. Metody działań organizacji pozarządowych

Mgr Mirella Panek-Owsińska

Konwersatorium

16

Zal. na ocenę

5

4. Uczestnictwo w życiu publicznym

Dr Marcin Tobiasz

Wykład

12

Zal. na ocenę

4

5. Kampania i reklama społeczna

Prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Warsztat

16

Zal. na ocenę

5

6. Marketing non – profit

Dr Łukasz Łotocki

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

4

SPECJALIZACJA MARKETING SPORTOWY

Lp. Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1. Prawno – instytucjonalne aspekty sportu w Polsce

Dr hab. Tomasz Słomka

Wykład

12

Zal. na ocenę

4

2. Rynek sportowy w Polsce

Mgr Tomasz Radwan

Konwersatorium

16

Zal. na ocenę

5

3. Narzędzia marketingowe w sporcie

Mgr Seweryn Dmowski

Konwersatorium

20

Zal. na ocenę

6

4. Sponsoring sportowy

Mgr Tomasz Radwan

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

4

5. Marketingowe zarządzanie obiektami sportowymi

Mgr Karol Eljaszewicz

Warsztat

12

Zal. na ocenę

5

6. Organizacja imprezy sportowej

Mgr Tomasz Radwan

Warsztat

8

Zal. na ocenę

3

SPECJALIZACJA MARKETING I REKLAMA SPOŁECZNA

Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1. Podstawy marketingu społecznego

Dr Łukasz Łotocki

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

4

2. Strategie spójności społecznej, a debata publiczna

Dr Maciej Duszczyk

Warsztat

12

Zal. na ocenę

4

3. Zagrożenia społeczne i media

Dr Sebastian Kozłowski

Konwersatorium

16

Zal. na ocenę

5

4. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Dr hab. Ryszard Szarfenberg

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

4

5. Budowanie marki instytucji użyteczności publicznej

Prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Wykład

16

Zal. na ocenę

5

6. Komunikacja marketingowa

Dr Robert Staniszewski

Warsztat

16

Zal. na ocenę

5