Home » Aktualności » Drugie seminarium naukowe w ramach projektu: „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”

Drugie seminarium naukowe w ramach projektu: „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”

26.04.2018r. odbyło się drugie seminarium naukowe w ramach projektu: „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie – Wybory Polaków”.

Tematem przewodnim spotkania były wybory Polaków w wymiarze polityczno-ustrojowym. Seminarium otworzyła Dorota Jasińska – kierownik formy MSCDN Wydział w Warszawie.

W ramach seminarium Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW reprezentowali: dr Anna Materska-Sosnowska, dr hab. Tomasz Słomka, dr Marcin Tobiasz, dr hab. Anna Wierzchowska i dr hab. Tomasz Kownacki. Podczas wystąpień szukali oni odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co determinuje kierunki zmian sympatii i antypatii polskiego wyborcy?
  • Jaki wpływ na główne nurty polityczne ma zachowanie polskiego elektoratu?
  • Jakie problemy dotyczące świadomości konstytucyjnej, procesów rządzenia i systemów wartości dominują w Polsce?
  • Czy demokracja liberalna przeżywa kryzys?
  • Czy Unia Europejska wpływa na wybory Polaków?

Atmosfera spotkania pozwoliła na dyskusję pomiędzy uczestnikami a wykładowcami. Konstatacją tego seminarium było stwierdzenie „bez względu na to czy rozmawiamy o partiach politycznych, demokracji, prawie nie zapominajmy o idei solidaryzmu”.

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM