Home » Aktualności » Co Ty powiesz? O tym, jak uczyć (się) debatowania i jak korzystać z tej nauki w szkole – Warsztaty w ramach Akademii Wiedzy o Społeczeństwie.

Co Ty powiesz? O tym, jak uczyć (się) debatowania i jak korzystać z tej nauki w szkole – Warsztaty w ramach Akademii Wiedzy o Społeczeństwie.

Od TOBo (twierdzenie, opinia, bo…), poprzez „trzeci mój”, bramki podróżników, analizę argumentów, dyskusje: karuzelową i żetonową aż do debaty popperowskiej i oksfordzkiej –  taką drogę przebyli uczestnicy dwudniowych warsztatów, które odbyły się 24 i 25 marca 2017 r. w Wydziale warszawskim MSCDN.

Warsztaty poświęcone uczeniu (się) debatowania otworzyli przedstawiciele partnerów realizujących projekt „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie” – Katarzyna Koszewska – kierownik Wydziału oraz dr hab. Tomasz Kownacki – koordynator projektu z ramienia Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Oboje Państwo podkreślili praktyczny aspekt zajęć oraz fakt, że nauczyciele to osoby, które mogą przygotować uczniów do krytycznego odbioru debat realizowanych w życiu społecznym i politycznym kraju oraz uczyć swoich uczniów trudnej sztuki debatowania. Zatem doskonalenie kompetencji związanych z debatowaniem jest dla nauczycieli szansą na autentyczny, spójny i wiarygodny przekaz edukacyjny.

Prowadzący zajęcia Aleksander Pawlicki postawił przed uczestnikami następujące cele do osiągniecia:

  • konstruuję i dekonstruuję argumenty,
  • rozróżniam argument i chwyt erystyczny,
  • potrafię zorganizować debatę oksfordzką,
  • stosuję różne techniki dyskusji przygotowujące do debaty,
  • dostrzegam możliwości stosowania debaty w pracy na lekcji.

Z przebiegu zajęć oraz z wyników ewaluacji wynika, że wszystkie cele zostały osiągnięte. Wybrane stwierdzenia zawarte w ankietach wypełnionych przez uczestników:

  • poznałam nowe metody pracy przygotowujące do debatowania oraz metodę debaty oksfordzkiej,
  • uzyskałam nowe umiejętności, które mogę stosować w pracy z młodzieżą,
  • dowiedziałam się w jaki sposób mogę wykorzystać debatę i dyskusję na moich lekcjach, tzn. zmotywowało mnie do tego, aby te metody stosować,
  • nauczyłam się jakie są rodzaje debat, jak się do nich przygotować i będę mogła je wykorzystać w mojej pracy,
  • bardzo ciekawe zajęcia pokazujące praktykę,

upewniają pomysłodawców i realizatorów projektu „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”, że tego typu działania warto i należy podejmować.

Kolejne spotkanie w ramach projektu (5 kwietnia 2017 r., na Uniwersytecie Warszawskim) pozwoli na ogląd debaty publicznej jako jednego z narzędzi marketingu politycznego.

 

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM