Home » Aktualności

Category Archives: Aktualności

Nowe godziny pracy sekretariatu i kierownika studiów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 8.10.2018 zostają zmienione godziny pracy sekretariatu:
poniedziałki 16:00-18:00
środy 16:00-18:00
czwartki 17:00-19:00.
W piątki i wtorki sekretariat będzie nieczynny.
Także informujemy, że dyżur kierownika studiów odbywa się w czwartki o g. 18:30-20:00 w pokoju 125, Gmach Audytoryjny,

wejście B

Wydłużona rekrutacja

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kierunki
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 • Nauki polityczne, spec. Administracja Publiczna
 • Wiedza o Społeczeństwie
 • Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji Lokalnych
 została przedłużona do 21 października 2018 r. Przypominamy o składaniu dokumentów w sekretariacie.

W dniu 12.09 sekretariat czynny w godz. 15:00-17:00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 12.09.2018 (środa) sekretariat jest czynny w godzinach 15:00-17:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Wdrażania Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji Lokalnych

Szanowni Państwo,

informujemy o warunkach rekrutacji na Podyplomowe Studia Wdrażania Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji Lokalnych. Osoby zainteresowane studiami proszone są o napisanie eseju na jeden z poniższych tematów:

 1. Podstawowe problemy etyki zawodowej w administracji publicznej.
 2. System rządów w Polsce po 1997 roku: słabe i mocne strony.
 3. Reformy samorządu terytorialnego po 1990 roku: czy i jak usprawniły rozwiązywanie problemów wspólnot lokalnych?
 4. Zrównoważony rozwój w warunkach polskiego samorządu terytorialnego: moje doświadczenia, refleksje, postulaty.

 

Wybrana literatura:

Itrich-Drabarek J. (red.), Encyklopedia administracji publicznej, Warszawa 2018

Itrich-Drabarek J. (red.), Etyka sfery publicznej, Warszawa 2017

Materska-Sosnowska A., Słomka T. (red.), Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa,  Warszawa 2015

Słomka T., Materska-Sosnowska A. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.: ciągłość i zmiana, Warszawa 2012

Wojtaszczyk K.A., Marciniak E.M., Jakubowski W. (red.), System rządów w Polsce. Tradycje i współczesność,  Warszawa 2017

 

Proszę wybrać tylko jeden temat eseju. Esej powinien mieć objętość 4-6 stron, czcionka: Times New Roman czcionka 12, wyjustowanie z obydwu stron.

Esej należy przesłać na adres: nauka.inp@uw.edu.pl do 24 września br.

Rekrutacja na studia

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w  okresie 20 lipca – 31 sierpnia 2018  dokumenty na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/2019 można składać w pokoju 30 (Gmach Audytoryjny, wejście B, poziom -1) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00.
Przypominamy, że istnieje także możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, wejście B, pokój 25 (poziom -1), 00-927 Warszawa.

Funkcjonowanie sekretariatu w okresie letnim

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w okresie od 20 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 w związku z wyjazdem pracownika sekretariat (studiów podyplomowych) będzie nieczynny.
W związku z tym, sekretariat będzie dodatkowo otwarty 17 lipca 2018 (wtorek) w godzinach 15:00-18:00.
W okresie zamknięcia sekretariatu wszelkie sprawy prosimy kierować na adres mailowy.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019.

Szanowni Państwo!
pragniemy poinformować, że od 1 czerwca 2018 r. rozpocznie się rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 na następujące kierunki:

 • Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Podyplomowe Studium Nauk Politycznych, specjalności: Administracja Publiczna – Administracja Rządowa i Samorządowa, Organizacja i Zarządzanie Oświatą
 • Podyplomowe Studium Nauk Politycznych, specjalność: Wiedza o Społeczeństwie.

Przypominamy, że rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego: irk.podyplomowe.uw.edu.pl.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów podyplomowych INP w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać je drogą pocztową na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój -25, 00-927 Warszawa.

Zmiana godzin pracy sekretariatu.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 4.06.2018 ulegają zmianie godziny otwarcia sekretariatu:

 • poniedziałki: 17:00-19:00
 • środy: 17:00-19:00
 • piątki: 16:00-18:00

Drugie seminarium naukowe w ramach projektu: „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”

26.04.2018r. odbyło się drugie seminarium naukowe w ramach projektu: „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie – Wybory Polaków”.

Tematem przewodnim spotkania były wybory Polaków w wymiarze polityczno-ustrojowym. Seminarium otworzyła Dorota Jasińska – kierownik formy MSCDN Wydział w Warszawie.

W ramach seminarium Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW reprezentowali: dr Anna Materska-Sosnowska, dr hab. Tomasz Słomka, dr Marcin Tobiasz, dr hab. Anna Wierzchowska i dr hab. Tomasz Kownacki. Podczas wystąpień szukali oni odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co determinuje kierunki zmian sympatii i antypatii polskiego wyborcy?
 • Jaki wpływ na główne nurty polityczne ma zachowanie polskiego elektoratu?
 • Jakie problemy dotyczące świadomości konstytucyjnej, procesów rządzenia i systemów wartości dominują w Polsce?
 • Czy demokracja liberalna przeżywa kryzys?
 • Czy Unia Europejska wpływa na wybory Polaków?

Atmosfera spotkania pozwoliła na dyskusję pomiędzy uczestnikami a wykładowcami. Konstatacją tego seminarium było stwierdzenie „bez względu na to czy rozmawiamy o partiach politycznych, demokracji, prawie nie zapominajmy o idei solidaryzmu”.

Warsztaty w ramach projektu „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”.

W dniach 23 – 24 marca 2018 r. w MSCDN Wydział w Warszawie odbyły się dwudniowe warsztaty dedykowane praktyce kampanii wyborczej i wyborów. Tym razem temat przewodni II edycji projektu „Wybory Polaków” analizowany był pod względem praktyki działań w czasie kampanii wyborczej i pełnienia funkcji samorządowych. Perspektywę samorządu powiatowego przedstawił Wicestarosta Powiatu Legionowskiego dr Jerzy Zaborowski, samorządu gminnego Jacek Kosmala – Burmistrz Miasta Nidzica, a specyfikę pracy samorządowej w Warszawie Krzysztof Strzałkowski – Burmistrz Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy.

Kolejna część warsztatów poświęcona była prowadzeniu kampanii wyborczych do samorządu terytorialnego w świetle zmian ordynacji wyborczej. Poprowadził ją dr Bartłomiej Biskup z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW. Uczestnicy zagłębili się w kolejne elementy budowania strategii wyborczej. Praktyczny wymiar warsztatów niewątpliwie przełoży się na kształcenie uczniów i doskonalenia ich kompetencji obywatelskich.

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM