Home » Aktualności

Category Archives: Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianie uległy godziny otwarcia sekretariatu w środy. Od 20.06 interesanci będą przyjmowani w godzinach 16:00-18:00. W piątek 22.06 sekretariat wyjątkowo będzie otwarty w godzinach 15:00-17:00.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zmianie uległy godziny otwarcia sekretariatu w środy. Od 20.06 interesanci będą przyjmowani w godzinach 16:00-18:00.
W piątek 22.06 sekretariat wyjątkowo będzie otwarty w godzinach 15:00-17:00.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019.

Szanowni Państwo!
pragniemy poinformować, że od 1 czerwca 2018 r. rozpocznie się rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 na następujące kierunki:

 • Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Podyplomowe Studium Nauk Politycznych, specjalności: Administracja Publiczna – Administracja Rządowa i Samorządowa, Organizacja i Zarządzanie Oświatą
 • Podyplomowe Studium Nauk Politycznych, specjalność: Wiedza o Społeczeństwie.

Przypominamy, że rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego: irk.podyplomowe.uw.edu.pl.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów podyplomowych INP w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać je drogą pocztową na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój -25, 00-927 Warszawa.

Zmiana godzin pracy sekretariatu.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 4.06.2018 ulegają zmianie godziny otwarcia sekretariatu:

 • poniedziałki: 17:00-19:00
 • środy: 17:00-19:00
 • piątki: 16:00-18:00

Drugie seminarium naukowe w ramach projektu: „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”

26.04.2018r. odbyło się drugie seminarium naukowe w ramach projektu: „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie – Wybory Polaków”.

Tematem przewodnim spotkania były wybory Polaków w wymiarze polityczno-ustrojowym. Seminarium otworzyła Dorota Jasińska – kierownik formy MSCDN Wydział w Warszawie.

W ramach seminarium Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW reprezentowali: dr Anna Materska-Sosnowska, dr hab. Tomasz Słomka, dr Marcin Tobiasz, dr hab. Anna Wierzchowska i dr hab. Tomasz Kownacki. Podczas wystąpień szukali oni odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co determinuje kierunki zmian sympatii i antypatii polskiego wyborcy?
 • Jaki wpływ na główne nurty polityczne ma zachowanie polskiego elektoratu?
 • Jakie problemy dotyczące świadomości konstytucyjnej, procesów rządzenia i systemów wartości dominują w Polsce?
 • Czy demokracja liberalna przeżywa kryzys?
 • Czy Unia Europejska wpływa na wybory Polaków?

Atmosfera spotkania pozwoliła na dyskusję pomiędzy uczestnikami a wykładowcami. Konstatacją tego seminarium było stwierdzenie „bez względu na to czy rozmawiamy o partiach politycznych, demokracji, prawie nie zapominajmy o idei solidaryzmu”.

Warsztaty w ramach projektu „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”.

W dniach 23 – 24 marca 2018 r. w MSCDN Wydział w Warszawie odbyły się dwudniowe warsztaty dedykowane praktyce kampanii wyborczej i wyborów. Tym razem temat przewodni II edycji projektu „Wybory Polaków” analizowany był pod względem praktyki działań w czasie kampanii wyborczej i pełnienia funkcji samorządowych. Perspektywę samorządu powiatowego przedstawił Wicestarosta Powiatu Legionowskiego dr Jerzy Zaborowski, samorządu gminnego Jacek Kosmala – Burmistrz Miasta Nidzica, a specyfikę pracy samorządowej w Warszawie Krzysztof Strzałkowski – Burmistrz Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy.

Kolejna część warsztatów poświęcona była prowadzeniu kampanii wyborczych do samorządu terytorialnego w świetle zmian ordynacji wyborczej. Poprowadził ją dr Bartłomiej Biskup z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW. Uczestnicy zagłębili się w kolejne elementy budowania strategii wyborczej. Praktyczny wymiar warsztatów niewątpliwie przełoży się na kształcenie uczniów i doskonalenia ich kompetencji obywatelskich.

Pierwsze seminarium naukowe w ramach projektu „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”.

6 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych w projekcie „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie” seminariów. Temat przewodni II edycji projektu to „Wybory Polaków”.

Proponowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego formy doskonalenia nauczycieli dotyczą w tej edycji różnych wymiarów związanych z wyborami dokonywanymi przez Polaków.

Seminarium otworzyły dr hab. Ewa Marciniak, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW, i Katarzyna Koszewska, kierownik MSCDN Wydział w Warszawie. Podczas pierwszego seminarium wykładowcy Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW: dr Anna Materska-Sosnowska, dr Małgorzata Kaczorowska i dr hab. Tomasz Kownacki wprowadzili uczestników w tajniki prawa wyborczego, kampanii wyborczej oraz zachowań elektoratu w Polsce. Całość spotkania moderował dr hab. Tomasz Słomka.

Seminarium rozpoczęła dr Anna Materska – Sosnowska. Wykład pod tytułem „Systemy wyborcze – każdy głos się liczy” pozwolił uczestnikom na znalezienie odpowiedzi na pytania:, co to znaczy system wyborczy?, Jakie wybory spełniają standardy demokratyczne? Jakie są rodziny systemów wyborczych? Duże zainteresowanie wzbudziły dwie omawiane metody (metoda D’Hondta i metoda Sainte-Laguë) stosowane do podziału mandatów podczas wyborów. Tę część spotkania można podsumować stwierdzeniem,.

Wykład dr Małgorzaty Kaczorowskiej zdominowały informacje o alternatywnych sposobach głosowania. Głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, głosowanie przy wykorzystaniu mobilnej urny wyborczej oraz głosowanie elektroniczne tzw. e-voting zostały zaprezentowane z perspektywy aktualnych w Polsce przepisów prawa wyborczego, wad i zalet oraz badań dotyczących stosunku Polaków do alternatywnych sposobów głosowania. Hasłem przewodnim wykładu może być stwierdzenie.

Na zakończenie seminarium dr hab. Tomasz Kownacki przypominając kompetencje Parlamentu Europejskiego (m.in. legislacyjna, budżetowa, kontrolna), omawiając zasady funkcjonowania frakcji parlamentarnych w PE przedstawił rolę i znaczenie wyborów europejskich dla Polski. Znaczenie to uczestnicy seminarium mogli zidentyfikować analizując wspólnie z wykładowcą, rolę Parlamentu Europejskiego, czym się zajmuje, ilu eurodeputowanych reprezentuje Polskę oraz pozostałe kraje Unii.

Rekrutacja na semestr letni na kierunek Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego – specjalizacja Zabezpieczenie Medyczne Sytuacji Kryzysowych.

Szanowni Państwo!
pragniemy poinformować, że od 11 grudnia 2017 r. do 7 lutego 2018 r. trwa rekrutacja na semestr letni 2017/2018 na kierunek Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, spec. Zabezpieczenie Medyczne Sytuacji Kryzysowych.
Przypominamy, że rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego: irk.podyplomowe.uw.edu.pl.
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów podyplomowych INP w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać je drogą pocztową na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Gmach Audytoryjny), pok. 25 (klatka B, pozom -1), 00-927 Warszawa.

Zmiana adresu sekretariatu studiów podyplomowych INP UW

Uprzejmie informujemy, że sekretariat został przeniesiony do nowego budynku Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Nasz nowy adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, wejście B, pokój -25 (poziom -1).

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 .

Szanowni Państwo!

pragniemy poinformować, że od 1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 na następujące kierunki:

 • Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Obrotu Gospodarczego
 • Podyplomowe Studia Edukacja dla Bezpieczeństwa
 • Podyplomowe Studia Etyka i Polityka
 • Podyplomowe Studia Marketing w Sferze Publicznej
 • Podyplomowe Studia Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Administracji Publicznej
 • Podyplomowe Studium Nauk Politycznych, specjalności: Administracja Publiczna – Administracja Rządowa i Samorządowa, Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Studia Europejskie, Kontrola Instytucji Publicznych
 • Podyplomowe Studium Nauk Politycznych, specjalność: Wiedza o Społeczeństwie.

Przypominamy, że rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego: irk.podyplomowe.uw.edu.pl.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów podyplomowych INP w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać je drogą pocztową na adres: ul. Nowy Świat 69, pok. 212, 00-927 Warszawa.

 

Seminarium naukowe „Marketing polityczny we współczesnym państwie demokratycznym”.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. odbyło się trzecie seminarium naukowe w ramach projektu „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”. Uczestnicy projektu spotkali się w Instytucie Nauk Politycznych UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3. Tematem seminarium był „Marketing polityczny we współczesnym państwie demokratycznym”.

Spotkanie otworzyli przedstawiciele partnerstwa realizującego projekt dr hab. Tomasz Słomka (INP UW) oraz Dorota Jasińska (MSCDN). Całość seminarium moderował dr hab. Tomasz Kownacki.

W tajniki marketingu politycznego uczestników wprowadziła prof. dr hab. Grażyna Ulicka. Dzięki tej części spotkania nauczyciele dowiedzieli się m.in. jaka jest geneza i istota marketingu politycznego, jakie są jego cele, jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy marketingiem ekonomicznym a politycznym. Wykład ilustrowany ciekawymi historiami dotyczącymi początków marketingu politycznego, roli kobiet w tego typu komunikacji w polityce oraz kampanii prezydenckiej we Francji wprowadził nauczycieli w kolejne wystąpienie.

Doc. dr Ewa Pietrzyk – Zieniewicz niezwykle interesująco i dynamicznie przedstawiła rolę retoryki i erystyki w służbie polityki. Głównym punktem tego wystąpienia była analiza zachowań werbalnych w debacie publicznej.  Elementem praktycznym wykładu było wspólne analizowanie pojawiającej się w życiu politycznym nowomowy, przygotowanie do krytycznego analizowania wypowiedzi polityków.

Na zakończenie części wykładowej dr Bartłomiej Biskup zaprezentował zestaw zachowań niewerbalnych obecnych w debacie publicznej. Wykład ilustrowany fragmentami filmów dotyczących wystąpień polityków, zdjęciami dotyczącymi pełnienia różnorodnych ról w życiu publicznym pozwolił na ocenę na ile zachowania niewerbalne takie jak mowa ciała, wygląd zewnętrzny mogą być (nie) skuteczne w komunikacji politycznej.

Tradycyjnie seminarium zamykała część, w której głos mogą zabrać jego uczestnicy. Tym razem pytania kierowane do wykładowców dotyczyły skuteczności marketingu politycznego oraz tego czy ma on wpływ na frekwencję wyborczą. Dyskutowano też nad zaletami i wadami wprowadzenia obowiązku udziału w wyborach.

Przed realizatorami projektu jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy. W dniach 30 czerwca – 1 lipca odbędzie się Szkoła Letnia Wiedzy o Społeczeństwie. Szczegóły już wkrótce powinny pojawić na stronach Instytutu Nauk Politycznych UW, na stronie MSCDN Wydział w Warszawie oraz na profilu FB Centrum.