Strona Główna

Witamy Państwa na stronie internetowej studiów podyplomowych INP UW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Na stronie znajdą Państwo informacje:
o zasadach przyjmowania kandydatów na studia,
o kierunkach studiów i kadrze naukowej,
aktualne dla obecnych słuchaczy,
– Regulamin studiów podyplomowych UW

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

dr hab. Ewa Marciniak
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych
dr hab. Tomasz Kownacki
Kierownik Podyplomowego Studium Nauk Politycznych

 

 

ranking studiow

 

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Wdrażania Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji Lokalnych

Szanowni Państwo,
informujemy o warunkach rekrutacji na Podyplomowe Studia Wdrażania Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji Lokalnych. Osoby zainteresowane studiami proszone są o napisanie eseju na jeden z poniższych tematów:
  1. Podstawowe problemy etyki zawodowej w administracji publicznej.
  2. System rządów w Polsce po 1997 roku: słabe i mocne strony.
  3. Reformy samorządu terytorialnego po 1990 roku: czy i jak usprawniły rozwiązywanie problemów wspólnot lokalnych?
  4. Zrównoważony rozwój w warunkach polskiego samorządu terytorialnego: moje doświadczenia, refleksje, postulaty.
Wybrana literatura:
Itrich-Drabarek J. (red.), Encyklopedia administracji publicznej, Warszawa 2018
Itrich-Drabarek J. (red.), Etyka sfery publicznej, Warszawa 2017
Materska-Sosnowska A., Słomka T. (red.), Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa,  Warszawa 2015
Słomka T., Materska-Sosnowska A. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.: ciągłość i zmiana, Warszawa 2012
Wojtaszczyk K.A., Marciniak E.M., Jakubowski W. (red.), System rządów w Polsce. Tradycje i współczesność,  Warszawa 2017
Proszę wybrać tylko jeden temat eseju. Esej powinien mieć objętość 4-6 stron, czcionka: Times New Roman czcionka 12, wyjustowanie z obydwu stron.
Esej należy przesłać na adres: nauka.inp@uw.edu.pl do 24 września br.

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM